Særlige forhold for indmeldelse for unge under 18

For unge under 18 år skal en forælder være medunderskriver på kvitteringen ved indmeldelsen. Det skyldes at du skal acceptere vores dopingbestemmelser, som kan udelukke dig fra anden idræt.

Hent eventuelt vores indmeldelsesblanket her og medbring en udskrift med underskrift på ved indmeldelsen.