Foreningen

 • Fakta
  Adresser, numre, vedtægter og meget andet om foreningen

 • Hvem vi er
  Foreningens historie, værdier, organisering og fremtidsplaner

 • Alle frivillige
  En fototavle med de frivillige og deres funktioner

 • Venner
  Sponsorer, organisationer, andre venner og klubber i Lyseng

 • Kom-og-Kik
  Vores faste ugentlige åbent hus

 • Medlemsservice
  Her kan du få svar og vejledning pr. email

 • Mødekalender
  Oversigt over aktiviteterne i klubben

 • Nyhedsarkiv
  Udsendte nyhedsbreve

 • Spørgsmål/svar
  De mest stillede spørgsmål og vores svar.

Fitness i forening - drevet af og for medlemmerne!

Vi er et foreningsbaseret motionscenter, der har til huse i Lyseng Idrætcenter i Højbjerg. Vi åbnede lørdag, den 18. september 2010. Vi nåede 500 medlemmer i december 2010 og har siden måttet have en venteliste for nye medlemmer i lange perioder.

Vi udspringer af samarbejdet omkring opførelsen af Lyseng Idrætscenter, som vi åbnede sammen med. Du kan læse meget mere om vores historie i afsnittet Hvem vi er.

Medlemmer og frivillige

Alt i foreningen drives af vakse og muntre frivillige. Vi har cirka 650 medlemmer, jævnt fordeling på køn og med en gennemsnitsalder på ca. 49 år. Det hele styres af vedtægter, generalforsamling og en bestyrelse - præcis som i alle andre foreninger. Gennem medlemskabet af DGI er vi også med i Anti Doping Danmark - naturligvis.