Medlemsservice

Medlemsservice er vores kontakt for spørgsmål og hjælp vedrørende foreningen for både nuværende medlemmer og interesserede udefra. Funktionen varetages på skift af forskellige fra foreningens bestyrelse.

Skriv, hvis vi kan hjælpe med information, svare på spørgsmål eller formidle videre til rette vedkommende instruktør, hvis du har brug for instruktion. 

Skriv til medlemsservice@HLFF.dk

Andre henvendelser

  • Spørgsmål vedrørende betaling for dit medlemskab o.lign. kan sendes direkte til vores kasserer på email: kasserer@HLFF.dk.

  • Henvendelser vedrørende selve foreningens virke kan sendes direkte til formanden på email: formand@HLFF.dk.