Alle frivillige

Leif Fisker Jensen
Leif Fisker Jensen
Ansvarlig for hjemmesiden og administration
Bestyrelsen
Thomas Storgaard
Thomas Storgaard
Ansvarlig for tøjadministration
Bestyrelsen