Vi mangler dig til serviceholdet!

Kan du tage en plads på service-holdet, der holder vores fitness pænt og rent?

Meld dig til det gode aktive fællesskab af frivillige, få gratis træning og andre fordele!

Dit vagtskema aftales med ca. tre vagter/måned.
Ledig vagt: fredage i lige uger + en lørdag eller søndag om måneden. Tidspunkt på dagen er helt op til dig.

Hent opslag.

Ring eller skriv til Lisa Schlage
Email: lisaschlage@gmail.com
Telefon: 29 80 09 79

 

Serviceholdet