Vi mangler dig til serviceholdet!

Kan du tage en plads på service-holdet, der holder vores fitness pænt og rent?

Meld dig til det gode aktive fællesskab af frivillige, få gratis træning og andre fordele!

Dit vagtskema aftales med ca. tre vagter/måned.

Ledig vagt: tirsdag i lige uger + en lørdag eller søndag om måneden. Tidspunkt på dagen er helt op til dig.


Interesseret ?

Send en mail til Lisa Schlage / lisaschlage@gmail.com
efter d. 15.03.19

 

Serviceholdet