Hvad dækker kontingentet?

Kontingentet betales af alle medlemmer og dækker foreningens drift. Kontingentet fastsættes efter vedtægterne af den ordinære generalforsamling i foråret. Pengene skal dække investeringen, driften og udbygningen af vores fitness udstyr m.v. samt husleje, uddannelse af frivillige, møder og andet.

Dit kontingent giver dig fri adgang til fitness i 6 eller 12 måneder i den fulde åbningstid.

De frivillige i foreningen betaler ikke kontingent og får betalt kurser og andre direkte udgifter. Som frivillig forening har vi ingen ansatte. Ingen får udbetalt løn.

Foreningen er ikke momsregistreret.

Nøglekortgebyret

Nøglekortgebyret dækker udgiften til dit personlige nøglekort plus oprettelsen i centerets fælles adgangssystem. Gebyret betales af nye og gen-indmeldte medlemmer. Ved fornyelse er der intet gebyr.

Dit nøglekort er gyldigt så længe du deltager i fitness aktiviteten og giver adgang i åbningstiden. Mister du dit kort, skal vi have det spærret og udsteder et nyt mod et nyt gebyr.

Prisændringer

Husk at du er medlem af en non-profit frivillig idrætsforening, hvor betalingerne kun skal dække udgiften til de aktiviteter medlemmerne har besluttet. På foreningens generalforsamling fremlægges fuldt regnskab for alle udgifter hvorefter priser og aktivitetsniveau frit kan ændres af generalforsamlingen inden for de mulige rammer.